Tek Çene Tel Tedavisi Fiyatları

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Merve Özkan’ın anlatımıyla.

Diş ve çene bozukluklarının düzeltilmesine yönelik yapılan işlemlere ortodontik tedavi (tel tedavisi) denilmektedir. Böylece, çene anomalilerinin ve eksik, ayrık, çapraşık, yamuk dişlerin düzeltilmesi sağlanabilmektedir. Ortodontik tedaviler, ortodonti alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış Ortodonti Uzmanı Diş Hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Ortodontik tedaviler, her yaşta bireye sağlıklı dişleri ve yeterli kemiği bulunduğu takdirde kolaylıkla uygulanabilir. Ortodontik tedavi denilince aklımıza, dişin dış yüzeyine yapıştırılan metal parçalar gelse de, günümüzde buna alternatif birçok estetik tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Yetişkin hastaların ortodontik tedaviye talebi gün geçtikçe artınca bu yöntemlerin gelişimi de hız kazanmıştır. Metal braketler yerine porselen (şeffaf) braketler, şeffaf plaklar ya da dişin iç yüzeyine yapıştırılan (lingual ortodonti) braketler kullanılarak tedavi süreci gizlenebilmektedir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hedeflenen sonuç aynıdır ve her biriyle bu sonuca ulaşılabilir.

Ortodontik tedavi, genelde her iki çeneye uygulanan bir tedavidir. Çünkü, tek çeneye uygulanan ortodontik tedavi ile alt ve üst dişlerin kapanışı çoğunlukla bozulur. Kapanışın düzeltilmesi için de her iki çene dişlerinden destek alınması gerekir. Tedavi sonunda alt ve üst dişler bir fermuar misali kapanmıyorsa, tedavinin kalıcılığı riske atılmış olur. Tedavi sonlandırıldıktan sonra dişlerin eski yerlerine dönmesini ne hastalar ne de doktorları ister. Bu yüzden tedavi sonucundan daha çok kalıcılığı önemlidir.

Kapanışın bozulmayacağı öngörülen bazı nadir durumlarda, tek çene tel tedavileri ile sonuç almak mümkün olabilmektedir. Aşağıda tek çeneye uygulanan ortodontik tedavi ile sonuç alınabilecek durumları sıralamış bulunuyorum. Yine de şunu unutmayın ki; sizin gördüğünüz ve doktorunuzun gördüğü farklı olabilir ve son kararı doktorunuz verecektir.

  • Ortodontik tedavi görmüş fakat sonrasında tek çenede bir miktar geri dönüşün görüldüğü durumlarda,
  • Problemin tek çenede hafif şiddette olduğu ve diğer çeneden destek almayı gerektirmeyen kapanışın tedavi esnasında bozulmayacağı ve iyi durumda olduğu vakalarda,
  • Protetik tedaviler öncesinde kısmen düzeltim sağlanması hedeflenen durumlarda tek çene tedaviler uygulanabilmektedir.

Hastalar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de tek çene tel tedavisi fiyatlarıdır. Tedavi fiyatlarının web sitelerinde belirtilmesi yasak olduğundan, sizlere tedavi fiyatlarının hangi değişkenlerden etkilendiğinden bahsedeceğim. Öncelikle ortodontik tedavi fiyatlarının sanıldığının aksine, uçuk olmadığını ve taksitle ödeme kolaylığı sağlandığını söylemek isterim. Ayrıca Türk Diş Hekimleri Birliğinin her yıl güncellediği taban fiyat listesini inceleyerek de bu konuda fikir sahibi olabilirsiniz.

Tek çene tel tedavisi fiyatlarının belirlenmesinde tercih edilen malzeme çeşidi ve kalitesi, hastanın probleminin boyutu, öngörülen tedavi süresi oldukça önemlidir. Metal braket tercihi her zaman en ekonomik tedavi imkanı sağlar. Lingual braketler ise, genelde en pahalı olanıdır. Tek çene tedavilerin genelinde tedavi süresi kısa ve problem şiddeti hafif olduğundan tedavi maliyeti, çift çene tedavilere göre oldukça azdır. Önemli olanın istediğiniz güzel gülümsemeye kavuşmak olduğunu unutmadan, doktor tercihi yapmanızda fayda vardır.