Horlama, toplumumuzda çok sık görülen üst hava yolundaki daralma nedeniyle oluşan can sıkıcı bir durumdur. Hava üst hava yolundaki darlık nedeniyle kısıtlı bir alandan geçer. Bu geçiş sırasında çevresindeki yumuşak dokular titreşir ve ortaya horlama sesi çıkar.

Horlama genellikle sosyal bir sorun gibi görülse de, obstrüktif uyku apnesi sendromunun habercisi olabilir. Obstrüktif uyku apnesi, uyku esnasında solunumun bozulmasına ve oksijen alımının durmasına neden olan hava yolu tıkanmasıdır. Oldukça ciddi bir sağlık sorunudur. Bu sağlık sorunu yetişkinleri olduğu gibi, çocukları da sıklıkla etkilemektedir. Özellikle 2-10 yaşları arasında karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre çocuklarda obstrüktif uyku apnesi görülme sıklığı %2-3 arasındadır. Çocuklarda horlama, burun solunumunun yeterli gelmediği büyümüş geniz eti ya da bademcik varlığında, alerjilerde, obeziteye bağlı, burnu tıkayan polip ya da deviasyon durumlarında

Buy Cialis Without Prescription

, üst çene darlıklarında, alt çene gelişim geriliğinde karşımıza çıkmaktadır. Hava yolu darlığı arttıkça horlama da şiddetlenmektedir. Bu sebeple çocuklarda horlama varlığında Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Ortodonti Uzmanı işbirliği halinde olmalıdır.

Kulak Burun Boğaz Uzmanının değerlendirmesi takibinde çocuk mutlaka bir ortodonti uzmanına görünmelidir. Gerekli durumlarda üst çene genişletmesi, alt çene gelişiminin öne yönlendirilmesi gibi çene ortopedisi uygulamaları yapılarak çocuğun erken yaşlarda ağız solunumundan burun solunumuna geçmesi sağlanır. Böylece problem çözüme kavuşmuş ve çocuğun yaşam kalitesi iyileştirilmiş olur.

Çocuklarda horlama zararsız gibi görünse de, büyüme ve gelişim geriliği gibi birçok soruna neden olmaktadır. Horlamaya gece altını ıslatma, gece terlemesi gibi durumlar eşlik edebilir. Özellikle obstrüktif uyku apnesi olan çocuklarda dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, agresiflik, gün içerisinde uyku hali, anksiyete, öğrenme zorluğu, baş ağrıları görülebilmektedir. Bu sebeple horlamanın hafife alınmaması ve nedenlerinin araştırılıp çözülmesi önemlidir.

Yetişkin hastalarda horlamanın çözümü için ortodonti uzmanının değerlendirmesi sonucu horlama apareyi yapılması düşünülebilir. Bu aparey ile alt çenenin öne alınarak üst hava yolunun genişletilmesi ve böylece burun solunumuna geçiş sağlanabilir. Daha ciddi durumlarda CPAP denen cihazların kullanımı ya da ortognatik cerrahi operasyonlar düşünülebilir.

Horlama Ne Zaman Tehlikeli?

Çocuklarda horlama, alışık olunmayan pozisyonda uyumaya ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı burun solunumunun yapılamadığı durumlarda gelişebilir. Bu gibi durumlar normal ve olağandır. Horlama hakkında ne zaman endişe edilmeli sorusu birçok ailenin kafasını kurcalamaktadır. Bu nedenle sizler için alarma geçilmesi gereken durumları sıraladık.

  • Horlama devamlı ise,
  • Şiddeti gün geçtikçe artıyorsa,
  • Uyku apnesi gelişiyorsa,
  • Enfeksiyonlar sıklıkla tekrarlıyorsa,
  • İşitme kaybından şüpheleniliyorsa,
  • Gün içerisinde sürekli uyukluyorsa,
  • Okul başarısında ciddi bir düşüş varsa,

Kesinlikle horlama tedavisi görmeye gereksinimi vardır. Öncelikle bir Kulak Burun Boğaz Uzmanına gidilmelidir. Gerekli görülen tedaviler doktoru tarafından uygulanmalıdır. Tedavi gördüyse ya da görmediyse ama sorun hala çözülmüyorsa Ortodonti Uzmanına görünmekte fayda vardır.

Leave a Reply

Open chat